Exness中文网点击联系客服QQ:79263147

 • 汇市资讯

  • 人民币汇率:或成美国凌乱政局牺牲品-约万诺维奇

    在当前凌乱的党派及党内政治格局下,美国参议院很可能于本周二历史性地通过一项汇率政策监督法案,其中一些内容如付诸实施,将令美国有关政治集团更易对人民币汇率和中国贸易活动提出质疑,并能采取更为严厉的制...

   2020/4/1 15:21:29 Exness开户 6 ℃
    首页  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


  标签列表